Vi projekterar och uppför hus åt tomtägare samt bygger på egen mark.