Husen uppförs nyckelfärdiga eller säljs som stomresta byggsatser till fasta priser.

Vi ordnar allt från ritbordet till nyckelfärdigt hus. Tar fram bygglovshandlingar, sköter kontakter med myndigheter och ser till att bygget uppfyller regler och krav. Efter att huset färdigställts hålls en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Kontraktet som tillämpas är det av Konsumentverket framtagna och rekommenderade ABS 09. En färdigställandeförsäkring garanterar att huset färdigställs och en byggfelsförsäkring ger en 10-årig garanti/försäkring mot byggfel.